Data Science: wie gaat dat betalen?

Risico’s inschatten en besluiten nemen

Als incasso-afdeling, incassobureau of deurwaarder moet je risico’s inschatten en besluiten nemen over de incassostrategie. Naarmate de tijd verstrijkt nemen de risico’s toe. De strategie die uitgevoerd kan worden wordt bepaalt door hoe goed betaalgedrag voorspeld kan worden en de middelen die je hebt om van een slechte debiteur weer een betalende klant te maken. Alleen niet te koste van alles.

Als incassobedrijf wil je onbetaalde rekeningen oplossen met zo min mogelijk kosten en in een zo kort mogelijk tijdsbestek voor de opdrachtgever. Maar in het kader van sociaal incasseren je wilt tegelijkertijd ook oplopende schulden bij debiteuren voorkomen en als organisatie wil je ook niet bekend staan om agressieve incassomethodes.

Het ontbreekt aan betaalbare en bewezen oplossingen

Er is veel mogelijk tegenwoordig op het gebied van big data, data science en artificial intelligence. Maar de realiteit is dat veel incasso-afdelingen, incassobureaus en deurwaarders de data, resources of de kennis niet hebben om zelf “goede” voorspelmodellen te maken. Externe partijen met gespecialiseerde consultants of data scientist blijken in de praktijk toch duur te zijn en niet te passen in het budget. “Product” leveranciers hebben daarnaast mooie marketing verhalen maar in de praktijk komt hier nog maar bar weinig van terecht.

Start met de ScoreRobot

Begin nu met het scoren van uw vorderingen door de scorerobot. Krijg inzicht in de betaalkans in uw lopende dossiers en neem besluiten over de beste incassostrategie.

Data Science met beperkt budget

Betaalbare ScoreRobot voor Collections

In het incassoproces wil je in staat zijn om zo snel mogelijk de beste beslissingen te nemen zodat het incassorendement zo optimaal mogelijk is met oog voor alle (sociale) risico’s. Onze ambitie was om een betaalbare en eenvoudige oplossing te creëren waarmee iedere incasso-organisatie en deurwaarder in staat is om te voorspellen wat de betaalkans is in dossiers. Zowel in de minnelijke als de gerechtelijke fase.

Voor innovatieve incassobedrijven en deurwaarders

De Scorerobot is een software-matige robot gebaseerd op Machine Learning-technologie. Het is de meest effectieve manier om betaalkansen te voorspellen en kan gekoppeld worden aan incassosystemen. U bent in staat om betere beslissingen te nemen over incassostrategieën. De ScoreRobot voor Collections is een betaalbare pay-as-you-go oplossing voor het innovatie incassobedrijf en deurwaarder.

“Maatschappelijk verantwoord incasseren.”

Om te voorkomen dat we debiteuren met schulden belasten die ze nooit kunnen voldoen, onze opdrachtgevers met kosten geconfronteerd worden die niet op de debiteur verhaald kunnen worden en wij onze energie steken in zaken die nooit geïncasseerd kunnen worden, is het belangrijk om aan de ‘Poort’ een goede inschatting te maken van de kans op verhaal.

Deze bedrijven werken ook met Assensia

Deze bedrijven werken ook met Assensia