Hoe ziet de perfecte incassoketen eruit?

Wij geloven erin dat wanneer inzicht, van monitoring tot voorspelmodellen, op de juiste manier toegevoegd wordt in de hele incassoketen de incassoprestaties geperfectioneerd kunnen worden. In de hele keten, zowel binnen uw eigen organisatie als de partners waar u mee samenwerkt.

Goed voor u, maar ook goed voor uw klantverwachtingen.

Het begint met inzicht

Er moeten tegenwoordig creditmanagementprocessen tegelijkertijd in de gaten gehouden worden om de meest efficiënte incassoketen te creëren. Inzicht en overzicht is cruciaal. Onze ambitie was om flexibele en betaalbare monitoring-tools voor incassoprocessen te ontwikkelen. We creeeren inzicht in het eigen incassoproces met Power BI voor Collections en maken het mogelijk met de IncassoMonitor om deurwaarders en andere incassopartners te monitoren.

Toeval bestaat niet meer

De beste creditmanagers laten niets meer aan het toeval over en zijn in staat om toekomstig betaalgedrag te voorspellen en hierop beslissingen te baseren. Veel creditmanagement afdelingen blijken alleen niet de data, resources of kennis te bezitten om dit daadwerkelijk te realiseren. Bij Assensia hebben we hier wat aan gedaan, zodat u niets meer aan het toeval hoeft over te laten.

Deze bedrijven werken ook met Assensia

Deze bedrijven werken ook met Assensia