Nieuws

Innovatief werken zit in onze genen. Wij creëren continu nieuwe oplossingen en producten. Maatwerk met meerwaarde. Dat doen wij samen met onze klanten én partners. Het laatste nieuws
over Assensia leest u hier.

EDR Credit Services neemt Assensia over

EDR Credit Services (EDR) heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van Assensia, de marktleider in Nederland op het gebied van Credit Analytics. Door de overname breidt EDR haar expertise op het gebied van Big Data & Predictive Analytics voor Credit Management flink uit.

Het kantoor van Assensia is gevestigd in Amersfoort, het bedrijf is opgericht in 2009. Het bedrijf richt zich op Credit Management-afdelingen van verzekeraars, overheidsinstellingen, financiële instellingen, retail-organisaties, energiemaatschappijen en Credit Management-dienstverleners zoals incassobureaus en gerechtsdeurwaarderskantoren. De onderneming ontwikkelt oplossingen voor credit management op het gebied van monitoring, predictive analytics, artificial intelligence en data-driven optimalisatie van debiteurenbeheer- en incassoprocessen.

Assensia helpt haar opdrachtgevers creditmanagement processen te voorspellen en te optimaliseren en implementeert hiervoor succesvol haar Credit Analytics Suite, waar onder andere het bekende IncassoMonitor-product en Smart Distribution ook onderdeel van is.

EDR legt zich toe op verstrekking van informatie die kredietrisico’s reduceert en beheersbaar maakt. EDR biedt innovatieve oplossingen op het gebied van consumenten- en bedrijfsinformatie en herincasso. Het intelligent gebruikmaken van data en IT-kennis heeft een leidende positie opgeleverd in het beheer van consumentendata. Assensia wordt, met behoud van eigen naam, onderdeel van EDR en blijft zich focussen op het ontwikkelen van Credit Analytics oplossingen. Door de overname kunnen klanten nog beter kredietrisico's reduceren door de combinatie van de EDR Databank en Credit Analytics oplossingen van Assensia.

Wilt u meer weten?


EDR Credit Services
de heer Maarten Pieter Remmen
Loire 180
2491 AL Den Haag
+31 (0)70 452 52 52
mremmen@edrcreditservices.nl


Assensia
de heer Ron Torrico
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
+31 (0)33 820 02 72
ron.torrico@assensia.com

Assensia trekt twee nieuwe investeerders aan voor haar expansie

Amersfoort 25 augustus 2015 – Assensia heeft Geelen Investments en Grens Investments aangetrokken als nieuwe aandeelhouders. Beide aandeelhouders zijn zeer positief over het groeipotentieel van Assensia en haar Credit Analytics Suite. Geelen Investments zal de onderneming strategisch en financieel ondersteunen. Vanuit Grens Investments treedt Quintus-Filius Grens toe als Analytics Partner. Hierdoor kan Assensia haar rol als Trusted Advisor op het gebied van Big Data en Advanced Analytics Credit Management optimaal vormgeven.

Assensia is in 2008 opgericht door Ron Torrico en Lohic Beneyzet en is uitgegroeid tot de marktleider in Nederland op het gebied van Big Data en Advanced Analytics voor Credit Management. Met haar Credit Analytics Suite kunnen Credit Management dienstverleners en afdelingen de gehele keten en de onderliggende processen monitoren, analyseren, voorspellen en optimaliseren. Assensia heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in haar oplossingen. Dit heeft geresulteerd in de Credit Analytics Suite met producten als de IncassoMonitor, Credit Scoring, Collections Forecasting, Next Best Action, Optimization en Text Analytics. Assensia maakt daarbij gebruik van de oplossingen van Microsoft.

"Samen met onze klanten willen wij de Credit Management processen verbeteren en optimaliseren. Van facturatie en debiteurenbeheer tot minnelijke en gerechtelijke processen om debiteurenrisico's te verkleinen en cashflow te verbeteren. Ik ben blij dat Geelen Investments en Grens Investments ons de kans bieden om onze ambitieuze doelstellingen te realiseren", aldus Managing Partner Ron Torrico. De participatie heeft inmiddels geleid tot de samenwerking van Assensia en Crystalloids (artikel), waar Grens Investments mede-oprichter van is.

Op donderdag 5 november 2015 zal Assensia weer aanwezig zijn op de Credit Expo en daar inzicht geven in de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van Big Data en Advanced Analytics.

Over Assensia

Assensia is marktleider in Nederland op het gebied van Big Data en Advanced Analytics voor Credit Management. Met haar Credit Analytics Suite kunnen Credit Management dienstverleners en afdelingen de gehele keten en de onderliggende processen monitoren, analyseren, voorspellen en optimaliseren.
Assensia richt zich op Credit Management-afdelingen van verzekeraars, overheidsinstellingen, financiële instellingen, retail-organisaties, energiemaatschappijen en Credit Management-dienstverleners zoals incassobureaus en gerechtsdeurwaarderskantoren. De IncassoMonitor is een van haar meest recente producten en stelt Credit Management-afdelingen in staat om haar incassopartners optimaal te monitoren en te benchmarken. Voor meer informatie zie: www.assensia.com.

Over Geelen Investments

Naast Assensia participeert Geelen Investments ook in iPM Partners. iPM Partners laat bedrijven en publieke organisaties beter presteren. Met hun eigenzinnige iPM aanpak worden klantgerichtheid en betrokkenheid van medewerkers vergroot. iPM zet strategie om in resultaat. Business Intelligence en Analytics spelen hierin een steeds belangrijkere rol. Voor meer informatie zie: www.ipmpartners.nl.

Over Grens Investments

Grens Investments is mede-eigenaar en oprichter van Crystalloids en spin-off Crystalloids Innovations. Crystalloids is het toonaangevende adviesbureau op het gebied van de Predictive Enterprise. Op basis van de beschikbare interne en externe databronnen worden geavanceerde analyses uitgevoerd en modellen gebouwd om voorspellingen te doen over de toekomst. Hiermee wordt Big Data omgezet in Big Insight. Deze inzichten worden vervolgens geïntegreerd in de onderliggende systemen waardoor op zowel de inbound als outbound kanalen en zelfs real-time klanten op een passende wijze worden benaderd. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de relatie met de klant waardoor het rendement wordt verhoogd en risico’s worden beperkt. Voor meer informatie zie: www.crystalloids.com.

Nieuwe Data Consultant Pieter de Graaf start bij Assensia

Sinds kort is Pieter de Graaf gestart bij Assensia als Data Consultant. Hij versterkt daarmee het Business Intelligence team van Assensia. Met zijn achtergrond in Marketing (MSc. Marketing aan de Vrije Universiteit) en Marktonderzoek, is hij een talentvolle aanwinst voor het team.

Consultant Steffen Bakker versterkt het Predictive Analytics team

Na het lopen van een succesvolle zomerstage versterkt Consultant Steffen Bakker het Predictive Analytics team van Assensia per 1 september. Steffen zal zich primair richten op het doorontwikkelen van modellen waarmee Incasso processen kunnen worden gesimuleerd. Steffen zal in het begin zijn werkzaamheden combineren met de Master Econometrics Operations Research and Actuarial Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Data scientist Nikky van Buuren aan de slag bij Assensia

Nikky van Buuren versterkt per 1 oktober als data scientist het Predictive Analytics-team van Assensia. Een waardevolle aanvulling op ons team, want Nikky brengt een schat aan kennis met zich mee, onder meer door haar studie Statistical Science aan de universiteit van Leiden. Met haar statistische kennis helpt Nikky onze klanten hun voorspellend vermogen te verbeteren met behulp van data. Met recht een versterking van het team.

Vesting Finance krijgt nog beter inzicht in performance deurwaarders

Het innovatieve en ambitieuze incassobureau Vesting Finance verzorgt creditmanagement voor klanten in heel Nederland. Voor deze partij biedt Assensia de Deurwaarders Management Interface (DMI). Deze
oplossing zorgt ervoor dat Vesting Finance transparant inzicht krijgt in hoe de zaakbehandeling bij de verschillende deurwaarders loopt. Vesting Finance heeft nu nog beter inzicht in de prestaties van de gerechtsdeurwaarders met wie ze zaken doen. Dit maakt het mogelijk de bedrijfsvoering verder te optimaliseren, met een nog beter rendement voor de klanten van Vesting Finance.