Home / Trainingen

De mensen maken het tot een succes

Door onze trainingen kan uw organisatie maximaal rendement halen uit onze tools. De trainingen van Assensia zijn onder te verdelen in twee hoofdstromen: business analytics-trainingen en iPM-trainingen.

Analytics-trainingen

Als u geen data-experts in dienst heeft, zijn deze trainingen een must. Maar ook als u aan de slag gaat met de dashboarding en reporting omgeving zijn deze trainingen van belang. Wij bieden de volgende trainingen aan:

» SQL-training. In deze training leren de deelnemers met de vraagtaal SQL (Structured Query Language) gegevens bevragen in de database.

» Rapportage-training. In de Rapportagetraining leren uw medewerkers zelf rapporten, analyses en dashboards ontwikkelen in de Assensia On Demand-omgeving.

» R-training. In deze training leren de deelnemers met de statistische taal R voorspellende modellen te ontwikkelen. Hier gelden toelatingseisen.

Performance Management-trainingen

Deze trainingen sluiten aan op een strategietraject of een proces van prestatieverbetering. Deze trainingen verzorgt Assensia in samenwerking met iPM Partners. De meest gegeven trainingen:

» KPI-training. In de training iPM Sturen leert u een KPI-structuur van wereldklasse neer te zetten op basis van de iPM-aanpak. U leert hoe u een strategie naar de vloer vertaalt op basis van de juiste KPI’s, op welke wijze u de besturing inricht en hoe u uw medewerkers enthousiasmeert om mee te doen. Lees verder »

» Strategietraining. Een eenvoudige en praktische aanpak om uw missie, visie en strategie te vertalen naar strategische doelstellingen en KPI’s. Tijdens deze training leert u hoe u uw strategie vertaalt naar een strategiekaart, ofwel een strategy map. Dit is een goed middel om uw strategie op een simpele wijze te communiceren naar uw medewerkers. Ook helpt het u om uw verbeterprojecten te prioriteren. Lees verder »

» Proces Management. De training Proces Management biedt een praktische houvast voor het vastleggen van uw processen. Een werkwijze waarbij de organisatie aangehaakt blijft. Deze training gaat in op het modelleren van processen, waarbij de modelleringmethodiek van iPM centraal staat. Verder leert u processen te implementeren, beheren en borgen. Lees verder »

De iPM trainingen worden verzorgd door iPM Partners.