Voorspellen met predictive analytics

Predictive analytics omvat een scala aan technieken op het gebied van statistiek, modelering, machine learning en data-mining om op basis van data uit systemen voorspellingen te doen. Deze geavanceerde technieken passen wij toe bij incassobureaus en gerechtsdeurwaarders om voorspellingen te doen over de inbaarheid van vorderingen, voorspellingen op kosten en te verwachte resultaten van portefeuilles.

Daarnaast worden geavanceerde analytics toegepast om behandeltrajecten te verbeteren door debiteuren te segmenteren en te berekenen wat de meest effectieve incassostrategie is. Dit verlaagt kosten en verhoogt de incasso-performance.

» Minnelijk scoringsmodel

Met dit scoringsmodel wordt door middel van statistische modellen en historische data berekend wat de betalingskans is van vorderingen in de minnelijke fase. Dit optimaliseert het rendement van uw minnelijke proces aanzienlijk.

» Gerechtelijk scoringsmodel

Met het gerechtelijk scoringsmodel wordt de kans op inning berekend wanneer u een vordering gerechtelijk zou gaan behandelen. Vervolgens wordt een beslismodel toegepast dat op basis van uw klantafspraken een geautomatiseerd advies kan geven om al dan niet te starten met een gerechtelijke behandeling.

» Behandelplan optimalisatie

Door middel van segmentatie technieken worden debiteurenprofielen in uw debiteuren-data zichtbaar gemaakt. Hiermee kan een gerichte behandelstrategie worden ontwikkeld gericht op het beïnvloeden van het gedrag van debiteuren. Door middel van geavanceerde technieken zoals statistical learning leert het systeem van de resultaten van acties waardoor het incasso-resultaat continu geoptimaliseerd is.