Beter presteren met Integraal Performance Management

Assensia bundelt krachten met iPM Partners

U wilt dat uw organisatie blijft verbeteren en kan groeien in omvang en professionaliteit? Assensia bundelt haar krachten met iPM Partners. De succesvolle integraal performance managementaanpak zorgt dat voor medewerkers helder is op welke wijze zij dagelijks kunnen bijdragen aan de strategie van de het bedrijf. De kwaliteit van sturen en verbeteren gaat drastisch omhoog.

Hoe werkt het?

Starten met het bepalen van de richting

Samen met het managementteam wordt de strategie vertaald naar concrete doelen en resultaatindicatoren op de strategiekaart. Het managementteam komt zo op één lijn en waar nodig wordt de strategie aangescherpt. De veranderboodschap wordt geformuleerd. Na deze stap is duidelijk met welke KPI’s het succes wordt gemeten.

Samen met het managementteam wordt de strategie vertaald naar concrete doelen en resultaatindicatoren op de strategiekaart.

De klant centraal

In deze stap wordt duidelijk wat klanten (of andere stakeholders) verwachten. We onderkennen de ketens in uw organisatie die klantwaarde realiseren. De juiste prestatie-indicatoren worden gedefinieerd om de prestaties van uw klantketens te kunnen meten.

 

 

 

Denken vanuit klantketen leidt tot samenwerken

De focus op klantketens doorbreekt het silodenken in uw organisatie. De frequente monitoring van de prestaties van de keten leidt tot inzicht, dialoog en verbeteringen. Er is veel aandacht voor de kwaliteit van leidinggeven en teamontwikkeling. Het zijn immers de medewerkers die de prestatie leveren.

Frequente sturing leidt snel tot verbeteringen. Sommige procesproblemen vragen om een analytische aanpak.

iPM versnelt verbetering

Frequente sturing leidt snel tot verbeteringen. Onze ervaring is dat problemen vaak pragmatisch kunnen worden opgelost. Sommige procesproblemen vragen een analytische aanpak. De mix van gezond verstand en een analytische aanpak geeft snel resultaat.

Meten is weten. Data heeft een cruciale rol.

Informatie is ieder moment van de dag voorhanden. Medewerkers en management kunnen hun prestaties inzien en zien welke bijdrage zij leveren aan de strategie. Belangrijk hierbij is dat deze informatie hoogfrequent wordt gebruikt. Meten is weten.

Wat levert dit op?

Met iPM wordt de hele organisatie gericht op de strategische doelen van de strategiekaart. De oorzaak- en gevolgrelaties tussen KPI’s geven aan wat u en uw medewerkers kunnen doen om groei- of productiviteitsdoelen te realiseren. KPI’s die betekenis hebben voor medewerkers en die zij kunnen beïnvloeden. Processen worden slimmer en sneller. Uw klanten krijgen wat wordt verwacht. Belangrijk: uw organisatie levert de juiste prestaties, iedere dag opnieuw.