Financiële planning en forecasting

Voor iedere ondernemer geldt dat een onderbouwde begroting de basis vormt van beslissingen gedurende het fiscale jaar. Daarnaast maakt een goede financiële forecast het mogelijk om toekomstige verwachtingen in beeld te brengen. Wij leveren oplossingen voor het berekenen, vastleggen en rapporteren van financiële begrotingen, forecasts en andere financiële informatie.

Hiervoor leveren we onder meer:

» Financiële rapportages

Wij zien dat er vaak behoefte is aan bedrijfsspecifieke financiële overzichten. Met onze financiële module maken wij het mogelijk om rapportages en analyses te maken op het grootboek en dossier boekingen. Daarnaast leveren wij op maat gemaakte rapportages voor o.a. de bewaarplicht, liquiditeitsrapportages en brutomarge-rapportages.

» Planning, budgetering en forecasting

Met Assensia On Demand Planning kunt u begrotingen en prognoses maken. Alles werkt volledig online met het invoer-gemak van Excel. De gegevens worden teruggekoppeld naar het datawarehouse waardoor u eenvoudig begrotingen en prognoses in uw eigen rapporten kunt verwerken.

Prognoses kunnen worden gecombineerd met geavanceerde Predictive Analytics waarmee voorspellingen kunnen worden gedaan op kosten, betalingen en instroom.